20. aprilie 2024

Politica de confidențialitate

Utilizarea site-ului nostru web este posibilă fără indicarea de date cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care o persoană vizată dorește să utilizeze servicii speciale ale site-ului nostru web, ar putea deveni necesară prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și dacă nu există un temei legal pentru o astfel de prelucrare, vom obține, în general, consimțământul persoanei vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al unei persoane vizate este întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor și în conformitate cu dispozițiile aplicabile privind protecția datelor specifice țării noastre. Prin intermediul acestei declarații privind protecția datelor, dorim să informăm publicul cu privire la tipul, domeniul de aplicare și scopul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, utilizăm și prelucrăm. În plus, persoanele vizate sunt informate cu privire la drepturile lor prin intermediul acestei declarații privind protecția datelor.

Am implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura o protecție cât mai completă a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestui site web. Cu toate acestea, transmisiile de date pe internet pot avea întotdeauna vulnerabilități de securitate, astfel încât nu poate fi garantată o protecție absolută. Din acest motiv, fiecare persoană vizată are libertatea de a ne transmite datele cu caracter personal prin mijloace alternative, de exemplu prin telefon.

Persoanele dumneavoastră de contact

Persoana responsabilă / responsabil cu protecția datelor:
Centrul școlar Stetten ș.a.m.d.
Dr. Christof Probst
Albstraße 5
72510 Stetten a.k.M.
Datenschutz@ssa-als.kv.bwl.de

Supravegherea protecției datelor:
Comisarul de stat pentru protecția datelor și libertatea de informare Baden-Württemberg" (LfDI)
Lautenschlagerstr. 20
70173 Stuttgart

Definiții

Această declarație de protecție a datelor se bazează pe termenii utilizați de către Directiva europeană și de către Ordonatorul european la adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (DS-GVO). Declarația noastră privind protecția datelor ar trebui să fie ușor de citit și de înțeles atât pentru public, cât și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, dorim să explicăm în prealabil termenii utilizați.

Folosim în această politică de confidențialitate posibil printre altele, următorii termeni:

 • date cu caracter personal
  Datele cu caracter personal înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare "persoana vizată"). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice respective.
 • persoana în cauză
  Persoana vizată înseamnă orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către operator.
 • Prelucrare
  Prelucrarea este orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, fie prin mijloace automate sau nu, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, arhivarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
 • Restricția de prelucrare
  Restricția prelucrării este marcarea datelor cu caracter personal stocate în scopul limitării prelucrării lor viitoare.
 • Profilarea
  Profilarea este orice formă de prelucrare automatizată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea acestor date cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale legate de o persoană fizică, în special pentru a analiza sau a prezice aspecte legate de performanța profesională, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locația sau schimbarea locației persoanei fizice respective.
 • Pseudonimizarea
  Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele cu caracter personal să nu mai poată fi atribuite unei anumite persoane vizate fără utilizarea de informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice care să garanteze că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.
 • Controlor sau persoană responsabilă de prelucrare
  Operatorul sau persoana responsabilă de prelucrare este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. În cazul în care scopurile și mijloacele unei astfel de prelucrări sunt stabilite de dreptul Uniunii sau de dreptul unui stat membru, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute de dreptul Uniunii sau de dreptul unui stat membru.
 • Procesor
  Prelucrător înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.
 • Receptor
  Un destinatar este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism căruia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în contextul unei sarcini de investigație specifice în temeiul dreptului Uniunii sau al unui stat membru nu sunt considerate destinatari.
 • Al treilea
  Terț înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de către operator și persoanele autorizate să prelucreze datele cu caracter personal sub responsabilitatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite de către operator.
 • Consimțământ
  Consimțământul înseamnă orice indicație specifică și informată, dată în mod liber și în cunoștință de cauză, a dorințelor persoanei vizate, sub forma unei declarații sau a unui alt act afirmativ lipsit de ambiguitate, prin care persoana vizată își exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc.

Legături către alte site-uri web

În cazul în care furnizăm linkuri către site-urile web ale altor organizații, această notă de confidențialitate nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către organizația respectivă. Prin urmare, vă recomandăm să citiți avizele de confidențialitate de pe celelalte site-uri web pe care le vizitați.

Transferuri de date către țări terțe

De regulă, datele nu sunt transferate în țări terțe, cu excepția cazului în care acest lucru este specificat în mod expres în informațiile privind protecția datelor pentru prelucrarea respectivă.

Cookie-uri

Utilizăm cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt plasate și stocate pe un sistem informatic prin intermediul unui browser de internet.

Numeroase site-uri web și servere utilizează module cookie. Multe module cookie conțin un așa-numit ID de cookie. Un ID de cookie este un identificator unic al cookie-ului. Acesta constă într-un șir de caractere prin care paginile de internet și serverele pot fi atribuite browserului de internet specific în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite paginilor de internet și serverelor vizitate să distingă browserul individual al persoanei vizate de alte browsere de internet care conțin alte cookie-uri. Un browser de internet specific poate fi recunoscut și identificat prin intermediul ID-ului unic al cookie-ului.

Prin utilizarea modulelor cookie, putem oferi utilizatorilor acestui site web servicii mai ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără setarea modulelor cookie.

Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate în sensul utilizatorului. După cum s-a menționat deja, cookie-urile ne permit să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a facilita utilizatorilor utilizarea site-ului nostru web. De exemplu, utilizatorul unui site web care utilizează cookie-uri nu trebuie să își reintroducă datele de acces de fiecare dată când vizitează site-ul web, deoarece acest lucru este realizat de către site-ul web și de către cookie-ul stocat pe sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături într-un magazin online. Magazinul online își amintește articolele pe care un client le-a plasat în coșul virtual de cumpărături prin intermediul unui cookie.

Persoana vizată poate împiedica în orice moment setarea de cookie-uri de către site-ul nostru web prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și, astfel, se poate opune permanent setării de cookie-uri. În plus, cookie-urile care au fost deja setate pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de internet obișnuite. În cazul în care persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, este posibil ca nu toate funcțiile paginii noastre de internet să poată fi utilizate pe deplin.
Puteți afla cum să gestionați (inclusiv să dezactivați) modulele cookie în principalele browsere, urmând linkurile de mai jos:
Browserul Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

" Politica noastră privind cookie-urile

Colectarea de date și informații generale

Site-ul nostru web colectează o serie de date și informații generale la fiecare apel al unei persoane vizate sau al unui sistem automatizat. Aceste date și informații generale sunt stocate în Fișiere jurnal a serverului. Pot fi colectate următoarele date: (1) tipurile și versiunile de browser utilizate, (2) sistemul de operare utilizat de sistemul de accesare, (3) site-ul web de pe care un sistem de accesare accesează site-ul nostru web (așa-numitul referrer), (4) site-urile secundare care sunt accesate prin intermediul unui sistem de accesare pe site-ul nostru web, (5) data și ora accesării site-ului web, (6) o adresă de protocol internet (adresa IP), (7) furnizorul de servicii de internet al sistemului de accesare și (8) alte date și informații similare, care servesc la evitarea pericolelor în cazul unor atacuri asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației.

Atunci când folosim aceste date și informații generale, nu tragem nicio concluzie cu privire la persoana vizată. Aceste informații sunt necesare mai degrabă pentru (1) a livra corect conținutul site-ului nostru, (2) a optimiza conținutul site-ului nostru, precum și publicitatea pentru acesta, (3) a asigura operabilitatea permanentă a sistemelor noastre informatice și a tehnologiei site-ului nostru, precum și (4) a furniza autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic. Prin urmare, datele și informațiile colectate în mod anonim sunt, pe de o parte, evaluate statistic și, pe de altă parte, sunt evaluate în continuare cu scopul de a crește protecția și securitatea datelor și de a asigura, în cele din urmă, un nivel optim de protecție a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm. Datele anonime din fișierele jurnal ale serverului sunt stocate separat de orice date cu caracter personal furnizate de o persoană vizată.

Contactați

Contact prin poștă
Dacă inițiați un contact de afaceri cu noi prin e-mail, colectăm datele dvs. personale (nume, adresă de e-mail, textul mesajului) numai în măsura în care ne furnizați acest lucru. Prelucrarea datelor servește scopului de a procesa și de a răspunde la cererea dvs. de contact.
În cazul în care contactul servește la realizarea unor măsuri precontractuale (de exemplu, consultanță în cazul interesului de cumpărare, pregătirea unei oferte) sau se referă la un contract deja încheiat între dumneavoastră și noi, această prelucrare a datelor se realizează în baza art. 6 alin. 1 lit. b DSGVO.
În cazul în care contactul se face din alte motive, această prelucrare a datelor se efectuează în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f DSGVO, datorită interesului nostru legitim primordial de a prelucra și de a răspunde la cererea dumneavoastră. În acest caz, aveți dreptul de a vă opune în orice moment acestei prelucrări a datelor cu caracter personal care vă privesc, în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din DSGVO, din motive care decurg din situația dumneavoastră particulară.
Utilizăm adresa dvs. de e-mail doar pentru a procesa cererea dvs. de informații. Datele dvs. vor fi apoi șterse în conformitate cu perioadele legale de păstrare, cu excepția cazului în care v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea și utilizarea ulterioară.

Funcția de comentarii în blogul de pe site

Oferim utilizatorilor posibilitatea de a lăsa comentarii individuale la postările individuale.

În cazul în care o persoană lasă un comentariu într-o postare, pe lângă comentariile lăsate de persoana în cauză, sunt stocate și publicate și informațiile privind momentul introducerii comentariului și numele ales de persoana în cauză. În plus, este înregistrată și adresa IP atribuită de furnizorul de servicii de internet (ISP) al persoanei în cauză. Această stocare a adresei IP are loc din motive de securitate și în cazul în care persoana în cauză încalcă drepturile unor terțe părți prin postarea unui comentariu sau postează conținut ilegal.. Prin urmare, stocarea acestor date cu caracter personal este în interesul propriu al operatorului, astfel încât acesta să se poată disculpa, dacă este necesar, în cazul unei încălcări. Datele cu caracter personal colectate nu vor fi dezvăluite unor terțe părți, cu excepția cazului în care o astfel de dezvăluire este impusă de lege sau este necesară pentru apărarea juridică a operatorului.

Ștergerea și blocarea de rutină a datelor cu caracter personal

Operatorul prelucrează și stochează datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada de timp necesară pentru atingerea scopului stocării sau în cazul în care este prevăzut de Directiva și Regulamentul european sau de alt legiuitor în legile sau regulamentele la care se supune operatorul.

În cazul în care scopul stocării nu se mai aplică sau dacă expiră o perioadă de stocare prevăzută de Directiva și Regulamentul european sau de un alt legiuitor competent, datele cu caracter personal vor fi blocate sau șterse în mod obișnuit, în conformitate cu dispozițiile legale.

Drepturile persoanei vizate

 • Dreptul la confirmare
  Fiecare persoană vizată are dreptul, conferit de Directiva europeană și de Regulament, de a obține confirmarea din partea operatorului cu privire la faptul că datele cu caracter personal care o privesc sunt sau nu prelucrate. În cazul în care o persoană vizată dorește să își exercite acest drept, aceasta poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.
 • Dreptul la informare
  Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, conferit de Directiva și de Regulamentul european, de a obține de la operator, în orice moment și în mod gratuit, informații despre datele cu caracter personal stocate în legătură cu ea și o copie a acestor informații. În plus, Directiva și Regulamentul european au acordat persoanei vizate accesul la următoarele informații:
  • scopurile prelucrării
  • categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate
  • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal, în special în cazul destinatarilor din țări terțe sau al organizațiilor internaționale
  • dacă este posibil, durata planificată pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile de determinare a acestei durate
  • existența unui drept de a obține rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal care îi privesc sau de a obține restricționarea prelucrării de către operator sau a unui drept de a se opune unei astfel de prelucrări
  • existența unui drept de apel la o autoritate de supraveghere
  • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată: Toate informațiile disponibile privind originea datelor
  • existența unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, în conformitate cu articolul 22 alineatele (1) și (4) din RGPD și, cel puțin în aceste cazuri, informații semnificative cu privire la logica implicată, precum și cu privire la domeniul de aplicare și la efectele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată
  În plus, persoana vizată are dreptul de a fi informată dacă datele cu caracter personal au fost transferate către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana vizată are, de asemenea, dreptul de a obține informații cu privire la garanțiile corespunzătoare în legătură cu transferul.
  În cazul în care o persoană vizată dorește să își exercite acest drept de acces, aceasta poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.
 • Dreptul de rectificare
  Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de Directiva europeană și de Regulament de a obține rectificarea fără întârziere a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. În plus, persoana vizată are dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare, ținând seama de scopurile prelucrării.
  În cazul în care o persoană vizată dorește să își exercite acest drept de rectificare, aceasta poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.
 • Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat)
  Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat de Directiva europeană și de Regulament, de a obține de la operator ștergerea fără întârziere a datelor cu caracter personal care o privesc, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive și în măsura în care prelucrarea nu este necesară:
  • Datele cu caracter personal au fost colectate sau prelucrate în alte scopuri pentru care nu mai sunt necesare.
  • Persoana vizată revocă consimțământul pe care s-a bazat prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) din RGPD și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare.
  • Persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din RGPD și nu există motive legitime care să prevaleze pentru prelucrare, sau persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din RGPD.
  • Datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal.
  • Ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului unui stat membru, la care este supus operatorul.
  • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu serviciile societății informaționale oferite în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din DS-GVO.
  În cazul în care se aplică unul dintre motivele menționate mai sus și o persoană vizată dorește să solicite ștergerea datelor cu caracter personal stocate de noi, aceasta poate contacta în orice moment orice angajat al operatorului. Angajatul va lua măsuri pentru ca cererea de ștergere să fie îndeplinită imediat.
  În cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice de către noi, iar societatea noastră, în calitate de operator, este obligată să șteargă datele cu caracter personal în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din RGPD, vom lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costul implementării, pentru a informa alți operatori de date care prelucrează datele cu caracter personal publicate că persoana vizată a solicitat de la acei alți operatori de date ștergerea tuturor legăturilor cu datele cu caracter personal sau a copiilor sau replicilor datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară. Vom aranja cele necesare în cazuri individuale.
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea
  Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat de Directiva europeană și de Regulament, de a obține de la operator restricționarea prelucrării în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:
  • Acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal.
  • Prelucrarea este ilegală, persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită, în schimb, restricționarea utilizării datelor cu caracter personal.
  • Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată are nevoie de acestea pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale.
  • Persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din RGPD și nu este încă clar dacă motivele legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
  În cazul în care este îndeplinită una dintre condițiile menționate mai sus și o persoană vizată dorește să solicite restricționarea datelor cu caracter personal stocate de noi, aceasta poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului. Angajatul va aranja restricționarea prelucrării.
 • Dreptul la portabilitatea datelor
  Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, conferit de Directiva europeană și de regulament, de a primi datele cu caracter personal care o privesc și care au fost furnizate de persoana vizată unui operator, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. Persoana vizată are, de asemenea, dreptul de a transmite astfel de date unui alt operator, fără a fi împiedicată de operatorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din RGPD sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD și ca prelucrarea să fie efectuată prin mijloace automatizate, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul.
  În plus, atunci când își exercită dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din RGPD, persoana vizată are dreptul de a obține ca datele cu caracter personal să fie transferate direct de la un operator la un alt operator, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și cu condiția ca acest lucru să nu afecteze în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane.
  Pentru a-și exercita dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată ne poate contacta în orice moment.
 • Dreptul de opoziție
  Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de Directiva și de Regulamentul european de a se opune în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc și care este efectuată în temeiul articolului 6 alineatul (1) literele (e) sau (f) din RGPD. Acest lucru se aplică, de asemenea, profilării pe baza acestor dispoziții.
  Nu vom mai prelucra datele cu caracter personal în cazul unei obiecții, cu excepția cazului în care putem demonstra că există motive legitime și convingătoare pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate, sau pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.
  În cazul în care prelucrăm date cu caracter personal în scopul marketingului direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal pentru un astfel de marketing. Acest lucru se aplică, de asemenea, profilării, în măsura în care aceasta este legată de un astfel de marketing direct. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopuri de marketing direct, nu vom mai prelucra datele cu caracter personal în aceste scopuri.
  În plus, persoana vizată are dreptul, din motive legate de situația sa particulară, de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc și care este efectuată de noi în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din Regulamentul privind protecția datelor, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public.
  Pentru a-și exercita dreptul de opoziție, persoana vizată ne poate contacta direct. De asemenea, persoana vizată este liberă să își exercite dreptul de opoziție prin intermediul procedurilor automatizate care utilizează specificații tehnice în contextul utilizării serviciilor societății informaționale, fără a aduce atingere Directivei 2002/58/CE.
 • Decizii automatizate în cazuri individuale, inclusiv crearea de profiluri
  Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat de Directiva europeană și de Regulament, de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în ceea ce o privește sau care o afectează în mod similar și semnificativ, cu condiția ca decizia (1) să nu fie necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și operator sau (2) să fie autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul unui stat membru căruia i se aplică operatorul și ca acest drept să prevadă măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime ale acesteia sau (3) să fie luată cu consimțământul explicit al persoanei vizate.
  În cazul în care decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și operatorul de date sau (2) este luată cu consimțământul explicit al persoanei vizate, vom pune în aplicare măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate, care includ cel puțin dreptul de a obține implicarea persoanei vizate din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.
  În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite drepturile privind deciziile automate, aceasta poate contacta în orice moment orice angajat al operatorului.
 • Dreptul de a revoca consimțământul în temeiul legislației privind protecția datelor
  Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat de Directiva și Regulamentul european, de a-și retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
  În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite dreptul de retragere a consimțământului, aceasta poate contacta în orice moment orice angajat al operatorului.

Temeiul juridic al prelucrării

Articolul 6 I lit. a DS-GVO servește drept temei juridic pentru compania noastră pentru operațiunile de prelucrare în care obținem consimțământul pentru un scop specific de prelucrare. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, cum este cazul, de exemplu, al operațiunilor de prelucrare necesare pentru livrarea de bunuri sau pentru furnizarea unui alt serviciu sau contraprestație, prelucrarea se bazează pe articolul 6 I lit. b din DS-GVO. Același lucru este valabil și pentru operațiunile de prelucrare care sunt necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul cererilor de informații despre produsele sau serviciile noastre. În cazul în care societatea noastră este supusă unei obligații legale prin care prelucrarea datelor cu caracter personal devine necesară, de exemplu pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se bazează pe art. 6 I lit. c DS-GVO. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate deveni necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, dacă un vizitator ar fi rănit în incinta noastră și, ca urmare, numele, vârsta, detaliile asigurării de sănătate sau alte informații vitale ar trebui transmise unui medic, spital sau altei părți terțe. În acest caz, prelucrarea s-ar baza pe art. 6 I lit. d DS-GVO. În cele din urmă, operațiunile de prelucrare ar putea fi bazate pe articolul 6 I lit. f DS-GVO. Operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre temeiurile juridice menționate mai sus se bazează pe acest temei juridic dacă prelucrarea este necesară pentru a proteja un interes legitim al companiei noastre sau al unei terțe părți, cu condiția ca interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate să nu fie anulate. Astfel de operațiuni de prelucrare ne sunt permise în special pentru că au fost menționate în mod specific de către legiuitorul european. În acest sens, acesta a considerat că un interes legitim poate fi presupus dacă persoana vizată este un client al operatorului (considerentul 47, teza 2 din RGPD).

Interesele legitime în cadrul prelucrării urmărite de operator sau de o terță parte

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 I lit. f DS-GVO, interesul nostru legitim este desfășurarea activităților noastre comerciale în beneficiul bunăstării tuturor angajaților și acționarilor noștri.

Durata pentru care sunt stocate datele cu caracter personal

Criteriul pentru durata de stocare a datelor cu caracter personal este perioada de păstrare legală respectivă. După expirarea acestei perioade, datele corespunzătoare sunt șterse în mod obișnuit dacă nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea sau inițierea contractului.

Cerințele legale sau contractuale de a furniza datele cu caracter personal; necesitatea încheierii contractului; obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; posibilele consecințe ale neprezentării datelor

Dorim să vă informăm că furnizarea de date cu caracter personal este uneori impusă de lege (de exemplu, reglementări fiscale) sau poate rezulta și din reglementări contractuale (de exemplu, informații despre partenerul contractual). Uneori, pentru a încheia un contract, poate fi necesar ca o persoană vizată să ne furnizeze date cu caracter personal care trebuie să fie prelucrate ulterior de către noi. De exemplu, persoana vizată este obligată să ne furnizeze date cu caracter personal în cazul în care societatea noastră încheie un contract cu aceasta. Nerespectarea obligației de a furniza datele cu caracter personal ar însemna că nu se poate încheia contractul cu persoana vizată. Înainte de a furniza date cu caracter personal de către persoana vizată, aceasta trebuie să contacteze unul dintre angajații noștri. Angajatul nostru va informa persoana vizată, de la caz la caz, dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de lege sau de contract sau este necesară pentru încheierea contractului, dacă există o obligație de a furniza datele cu caracter personal și care ar fi consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal.

Existența procesului decizional automatizat

De regulă, nu are loc niciun proces decizional automatizat (crearea de profiluri), cu excepția cazului în care acest lucru este specificat în mod expres în informațiile privind protecția datelor pentru prelucrarea respectivă.

Dreptul de apel la autoritatea de supraveghere

În conformitate cu art. 77 DSGVO, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal nu este legală.

ultima actualizare: 25.04.2018

ro_RORomanian